บริษัท เม๊กกาซี จํากัด

เลขที่ 21/61-62 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-203-1240-2

แฟกซ์ 02-203-1248


เพิ่มเพื่อน

ฝ่ายการตลาด (Marketing)

[email protected]

02-203-1240-1 หรือ
คุณเมย์ 097-052-7163

สมัครงาน

[email protected] หรือ [email protected]

02-203-1242 หรือ 097-052-0493

ติดต่อคุณยุพิน ธีระพิพัฒน์ศิริ

แผนที่