ร่วมงานกับเรา

iOS Developer จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากเป็นผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  • สามารถพัฒนา iOS Application ด้วยภาษา Swift ได้
  • มีทักษะในการสื่อสารกับทีมที่ดี
  • มีความรับผิดชอบต่อทีม และต่องานที่ทำ

สวัสดิการเพิ่มเติม

  • ค่ารถ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าล่วงเวลา (OT)