บริการ Cloud Server มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

Cloud Server

Cloud server คือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server(คอมพิวเตอร์แม่ข่าย)หลายๆตัวมาช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cloud server นี้จะให้บริการในรูปแบบ Virtual Private Server (VPS เซิร์ฟเวอร์เสมือน) และเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) รองรับระบบ Windows ข้อดีของ คลาวด์เซิร์ฟเวอร์

  • การกู้คืนOperating System(ระบบปฏิบัติการ Windows) และ File กู้คืนได้ Hardware เสียหาย ระบบจะย้าย Virtual Private Serverของคุณไปทำงานบน SERVER เครื่องอื่นโดยอัตโนมัติ
  • ความปลอดภัย ข้อมูลทุกบิตมีการเข้ารหัส ความปลอดภัยสูง ข้อมูลไม่มีสูญหายในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งพัง
  • เพิ่มคลาวด์ Resource ย่อ-ขยาย (Scaleable) เพิ่มทรัพยากรให้กับเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลาตามการเติบโตของธุรกิจ

Megazy Co., Ltd.
21/61-62 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO/IEC 27001:2013

For the following activities
The Information Security Management System applies to the Provision of Cloud Service and its Information, Co-Location Service, Application development and maintenance services including business operation and activities in organization with accordance of Statement of Applicability FR-MR-03 revision 1 Dated January 05, 2020

Third Party

International Premium providers (แนะนำ, จัดการ ตามความประสงค์ของลูกค้าเมื่อต้องการ Upgrade Server On-Premise to On-Cloud International)

Huawei Cloud Amazon Cloud Microsoft Azure

หน่วยงานที่มอบความไว้วางใจ

สอบถามบริการ Cloud Server

ให้บริการ จ.-ศ. 9:30 น. ถึง 18:30 น.