บริการ SMS,OTP สำหรับองค์กร

บริการ SMS ที่เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพ, ความรวดเร็ว และรายละเอียดที่ครบถ้วนจึงเป็นบริการ SMS ที่เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการ ทำการตลาด ทั้งยังสามารถทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ CRM ได้อีกด้วย

ข้อดีของ Corporate SMS มีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพที่สูงกว่า ทราบรายละเอียด สถานะการจัดส่งได้ละเอียดกว่า เช่น ส่งไม่ได้เพราะปิดเครื่อง คิดค่าบริการจากข้อความที่ส่งได้เท่านั้น ใช้งานร่วมกับ SMS Marketing Solution อื่นๆได้ มีระบบแจ้งสถานะกลับไปยังผู้ใช้งาน หรือ Delivery Report เมื่อส่งจาก API

หน่วยงานที่มอบความไว้วางใจ

สอบถามบริการ SMS,OTP

ให้บริการ จ.-ศ. 9:30 น. ถึง 18:30 น.