Visual Studio

Visual Studio 2017

Visual Studio (วิชวลสตูดิโอ) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android, iOS, Windows, Linux, เว็บและคลาวด์

The Visual Studio integrated development environment is a creative launching pad that you can use to edit, debug, and build code, and then publish an app. An integrated development environment (IDE) is a feature-rich program that can be used for many aspects of software development. Over and above the standard editor and debugger that most IDEs provide, Visual Studio includes compilers, code completion tools, graphical designers, and many more features to ease the software development process.

  • Redefined fundamentals ติดตั้งระบบได้รวดเร็วขึ้น
  • Performance and productivity ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • Cloud app development with Azure มีเครื่องมือ Azure ช่วยให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องได้ง่ายขึ้น
  • Windows app development รองรับการพัฒนาแอปในหลากหลายรูปแบบ
  • Mobile app development
  • Cross-platform development
  • Games development
  • AI development
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยงานที่มอบความไว้วางใจ

สั่งซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูก

ให้บริการ จ.-ศ. 9:30 น. ถึง 18:30 น.