นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ บริษัท เม๊กกาซีจำกัด

Megazy Privacy Cookies Policy

 บริษัท เม๊กกาซีจำกัด (“บริษัทเม๊กกาซี”) เคารพต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของ บริษัทเม๊กกาซีจึงดำเนินการประกาศใช้ “นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ (Megazy Privacy Cookies Policy)” สำหรับการให้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ของ บริษัทเม๊กกาซีทั้งหมด

คำนิยาม

 คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลข ซึ่งจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์(Browser) หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้ใช้บริการ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บคุกกี้

1. เพื่อการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว
2. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
3. เพื่อการนำเสนอโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจ
4. เพื่อจัดเก็บปริมาณการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันขององค์กรเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้ตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้บริการ

ประเภทของคุกกี้ที่ดำเนินการจัดเก็บ

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

ได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล หรือใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดย บริษัทเม๊กกาซีไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการในการจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้ เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้แต่อย่างใด

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical or Performance Cookies)

ได้แก่ คุกกี้ที่ใช้เพื่อการนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมในการเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่อการดำเนินกิจกรรมของ บริษัทเม๊กกาซีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ โดยการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ ประเภทนี้ บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการโดยไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

ได้แก่ คุกกี้เพื่อการจดจำผู้ใช้บริการซึ่งอาจติดตั้งโดย บริษัทเม๊กกาซีหรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความ สะดวกของผู้ใช้บริการ เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือการตั้งค่าอื่น ๆ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ บริษัทเม๊กกาซี ดำเนินการจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกกต้อง

4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

ได้แก่ คุกกี้ที่ บริษัทเม๊กกาซีหรือพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินการติดตั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โดย บริษัทเม๊กกาซีจะนำข้อมูลที่ได้รับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ให้ตรงต่อความสนใจ ของผู้เข้าใช้บริการอย่างสูงสุด และ บริษัทเม๊กกาซีอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สาม ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ยินยอม ให้จัดเก็บข้อมูลนี้อาจส่งผลให้ไม่ได้รับการนำเสนอข้อมูลที่ตรงต่อความสนใจของท่าน

5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ได้แก่ การจัดเก็บคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ของ บริษัทเม๊กกาซีโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือแอป พลิเคชัน ภายนอกอื่น ๆ โดยการจัดเก็บคุกกี้เหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การวัดผลการทำงาน หรือการปรับปรุงเนื้อหาการ นำเสนอเพื่อให้สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการควรดำเนินการศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นด้วย

รายการคุกกี้ที่ใช้

ประเภทคุกกี้ ชื่อคุกกี้ Provider วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) __cfduid Cloudflare ใช้ตรวจสอบแหล่งการใช้งานของผู้ใช้ว่ามาจากแหล่งที่ปลอดภัย
cookie_consented MEGAZY ใช้สำหรับตรวจสอบการเข้าใช้งานครั้งแรกหรือไม่ เพื่อแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) gtm_debug, gtm_auth, gtm_preview, _gcl_aw Google Tag Manager ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
_ga, _gid, _gat, _gac_UA-* Google Analytic ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การตั้งค่าคุกกี้

 ในฐานะผู้ใช้บริการท่านสามารถตั้งค่า หรือปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ได้จาก “การจัดการความเป็นส่วนตัว” ของเว็บ เบราว์เซอร์ (Web Browser) เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของ บริษัทเม๊กกาซีได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

 ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่าน สามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-securityprivacy-settings
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Safari iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265
Android
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB
 ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วน ของเว็บไซต์ของ บริษัทเม๊กกาซีไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

 สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-todelete-cookies

 บริษัทเม๊กกาซีจะไม่รับผิดชอบและ บริษัทเม๊กกาซีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ กล่าวมาข้างบน

ทั้งนี้ บริษัทเม๊กกาซีขอสงวนสิทธิ์ในประสิทธิภาพของการให้บริการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เช่น ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านสนใจ หรือท่านอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษของ บริษัทเม๊กกาซีได้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทเม๊กกาซีจะดำเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อบทบัญญัติทาง กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิ ในความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

ช่องทางการติดต่อ

บริษัทเม๊กกาซี จํากัด
เลขที่ 21/61-62 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-203-1240-2
โทรสาร : 02-203-1248
E-mail : [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ (Megazy Privacy Cookies Policy) ฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทเม๊กกาซีทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564